Geldmarktrente van vrees naar hoop

AMSTERDAM, 24 JULI. De tarieven op de Nederlandse geldmarkt kwamen de afgelopen week even hard omlaag als ze de week daarvoor omhoog waren gegaan. Op die manier werd een eerdere stijging van het 1- en 3- maands AIBOR met circa 15 basispunten weer ongedaan gemaakt. De reden voor deze opmerkelijke beweging moet worden gezocht in het marktsentiment. Dat is omgeslagen van vrees voor een verdere renteverhoging door DNB naar hoop op een door de Bundesbank geïnduceerde renteverlaging.

De omslag in het sentiment hangt samen met de herlevende hoop op een verlaging van de Duitse beleningsrente, thans 3,3 procent. Die hoop is in korte tijd nieuw leven ingeblazen door de combinatie van een weliswaar nog hoge, doch afzwakkende geldgroei in Duitsland, een aansterkende D-mark en een tegenvallend verloop van de IFO-conjunctuurbarometer. Bij een verlaging van het Duitse tarief lijkt een verhoging in Nederland voorlopig van de baan, gelet op de koppeling die DNB nastreeft tussen de gulden en de D-mark. Wel is het de vraag of DNB de Bundesbank direkt en volledig zal volgen. De gulden is ten opzichte van de D-mark weliswaar nog steeds zeer sterk, doch niet meer zo sterk als enkele weken geleden. Wellicht dat DNB daarom het zekere voor het onzekere neemt en in eerste instantie achterblijft bij een eventuele tariefsverlaging door de Bundesbank.

De aansterking van de D-mark vindt zijn tegenhanger in de verzwakking van de dollar. De koersdaling van de Amerikaanse munt komt in de weekstaat tot uiting in een afwaardering van de officiële deviezenreserve met 258 miljoen gulden. Verder laat de weekstaat zien dat, zoals verwacht, de bodem van de schatkist vrijwel in zicht is gekomen. Stortingen op nieuw uitgegeven DTC's (Dutch Treasury Certificates) werden ruimschoots overtroffen door betalingen ten laste van de schatkist zodat het saldo met 726 miljoen gulden afnam. Bovendien werd afgelopen vrijdag een nieuwe kasreserve van kracht die 161 miljoen gulden lager is vastgesteld dan de vorige. In samenhang hiermee verruimde de geldmarkt, hetgeen tot uiting kwam in een 603 miljoen gulden lagere speciale belening en een 287 miljoen gulden lagere stand van de voorschotten in rekening courant.

Om een roodstand van de schatkist te vermijden, heeft de Agent van Financiën gisterochtend in de markt kortlopende kasgeldleningen opgenomen. Die zullen weer worden afgelost met de gebruikelijke eindemaands belastingafdrachten. Met het oog daarop heeft DNB de huidige kasreserve tot de maandultimo laten lopen. De verkrapping van de geldmarkt die dan plaats vindt, zal voor DNB vermoedelijk aanleiding zijn om de omvang van de kasreserve te verminderen.

Bron: Economisch Bureau ING Groep