Centrale bank Italie verlaagt disconto

ROME, 24 JULI. De Italiaanse centrale bank heeft gisteren het disconto verlaagd van 9 naar 8,25 procent. Dit besluit, waarop lang is aangedrongen door werkgeversorganisaties en het kabinet, komt na meevallende inflatiecijfers.

“Het is realistisch voor het gemiddelde van 1996 een inflatieniveau te verwachten van onder de 4 procent”, schrijft de centrale bank in een verklaring. Gouverneur Antonio Fazio is de afgelopen maanden vaak onder druk gezet. Volgens de werkgeversorganisatie Confindustria was de tijd al eerder rijp voor een renteverlaging. Minister van financiën Carlo Azeglio Ciampi en premier Romano Prodi hebben binnenskamers gezegd niet te begrijpen waar Fazio op wachtte, mede gezien de eerdere renteverlagingen in andere landen.

De gouverneur, wiens grote voorbeeld de Bundesbank is, heeft steeds de autonomie van de centrale bank verdedigd en gezegd dat het gevaarlijk zou zijn de rente te verlagen als de inflatie niet onder controle was. De voorlopige cijfers voor juli doen verwachten dat dat moment nu is aangebroken. De grote steden voorspellen een lichte prijsdaling, voor het eerst in 28 jaar. Verwacht wordt dat de inflatie in juli op jaarbasis 3,7 procent bedraagt.

Het verschil tussen inflatie en disconto blijft echter hoog, meer dan 4 procent. In Duitsland is dat verschil minder dan 1,5 procent. De werkgevers dringen aan op een verdere verlaging van het disconto. Sergio Billè, voorzitter van de Confcommercio, de associatie van kleine ondernemers en winkeliers, zei dat Fazio wel erg voorzichtig is. Volgens hem had het disconto zonder problemen met meer dan 1 procent kunnen dalen.

Billè wijst daarbij op een zinsnede in het communiqué waarmee de centrale bank gisteravond de discontoverlaging aankondigde. “De monetaire condities gaan in de richting van een verdere daling van de inflatie, onder de 3 procent in de komende maanden en in 1997”, schrijft de bank.

Premier Romano Prodi heeft verheugd gereageerd. Hij noemde de discontoverlaging “een teken van vertrouwen dat bemoedigend is voor ons”. Volgens Prodi is dit de premie voor de loonmatiging die het kabinet voorstaat. Bovendien verlicht de rentedaling de financiële problemen bij rentebetaling en aflossing van de enorme staatsschuld.

De oppositiepartij Forza Italia, geleid door mediamagnaat Silvio Berlusconi, waarschuwde dat de dalende inflatie ook een indicatie van groeiende economische problemen is. De prijzen dalen omdat de consumptie stagneert. De werkgeversorganisatie Confindustria voorspelt voor deze maand een daling van de industriële produktie met 1,8 procent.

    • Marc Leijendekker