Winst OPG lijdt onder nieuwe wet

UTRECHT, 23 JULI. Medicijngroothandel OPG heeft in het boekjaar 1995/96 een winst behaald van 69,2 miljoen gulden. Afgezien van een bijzondere voorziening van 35,4 miljoen gulden in dat jaar, is er sprake van een stijging met 5,6 procent.

De winstgevendheid van de activiteiten van de OPG Groep is vooral verbeterd in de sfeer van de medische hulpmiddelen. De winstgevendheid in meer traditionele activiteiten als groothandel en distributie 'nam belangrijk af'. Dat gold ook de produktie van merkloze geneesmiddelen van OPG's dochter Pharmachemie in Haarlem. De woordvoerder van OPG wilde geen nadere percentages kwijt. De resultaten van de medische hulpmiddelen compenseerden deze winstdaling echter.

Onder medische hulpmiddelen verstaat het bedrijf onder meer verbandmiddelen, incontinentiemateriaal en medische apparatuur voor ziekenhuizen. Op dat terrein verwierf OPG enkele bedrijven, zoals de medische divisie van Hoek Loos, die apparaten en wegwerpprodukten voor ziekenhuizen en thuiszorginstanties maakt.

OPG heeft te lijden van de invoering van de Wet Geneesmiddelenprijzen op 1 juni. Daardoor zijn de fabrikanten gedwongen gemiddeld twintig procent in prijs te dalen. De groothandel rekent dertien procent marge op die prijs voor de distributie en is dus in die prijsdaling meegegaan. Aanvankelijk zou de wet al in april ingaan, waardoor de apothekers in maart al kleinere voorraden zijn gaan aanhouden. Dat heeft geleid tot een geringere omzet aan geneesmiddelen voor OPG.

De op 1 juni van kracht geworden wet heeft betrekking op ongeveer 3.000 van de 8.500 geneesmiddelen. Injectie-vloeistoffen vallen niet onder het regime van de nieuwe wet. Ondanks de nieuwe wetgeving nam de totale omzet toe met 25 procent tot 2,6 miljard gulden. De verkopen namen vooral toe dankzij overnames zoals van de Belgische Flandria en de genoemde Medische Produkten en Handel van Hoek Loos. Het buitenland wordt voor OPG steeds belangrijker. Van de omzet behaalde het bedrijf 21 procent buiten Nederland tegen 7 procent in het boekjaar 1994/95.