Vijftig procent minder lood in bloed stadskind

ROTTERDAM, 23 JULI. Kinderen in de grote steden hebben 50 tot 60 procent minder lood in hun bloed dan vijftien jaar geleden. De normen van de Wereldgezondheidsorganisatie worden momenteel niet overschreden, maar ongeveer drie procent van de kinderen in de binnensteden hebben meer lood in hun bloed dan de veel strengere Amerikaanse norm toelaat.

Bij één- tot zesjarigen in de binnensteden was de daling tussen 1979 en 1992 sterker dan bij leeftijdgenoten die in de buitenwijken wonen. Buiten de grote steden, in Limburg en in Flevoland, lagen de gemiddelde waarden beneden die van de stadskinderen. Dit blijkt uit onderzoek van GGD's in Amsterdam, Heerlen, Lelystad en Rotterdam, gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Het hoogste gemiddeld loodgehalte vonden de onderzoekers bij kinderen in de wijk Bloemhof in Rotterdam: 80 microgram per liter. Volgens aanbevelingen van de Amerikaanse Centres for Disease Control (CDC) moet het loodgehalte lager zijn dan 100 microgram per liter om geen bedreiging voor de gezondheid te vormen. Waarden tussen 100 en 150 zien de CDC als bovengrenswaarden. In Rotterdam werd die bovenwaarde bij vier kinderen overschreden.

Te veel lood in het bloed verstoort bij kinderen waarschijnlijk de ontwikkeling en werking van het zenuwstelsel. Volgens sommige onderzoekers leidt een hoog loodgehalte tot hyperactief gedrag. Psychologen van de vakgroep psychonomie van de VU in Amsterdam konden een paar jaar geleden geen verschillen in loodgehalte meten tussen kinderen in het basisonderwijs en het speciaal onderwijs.

De afname van het loodgehalte is veroorzaakt door de massale overschakeling op loodvrije benzine en door de vervanging van loden drinkwaterleidingen door kunststofleidingen. Kinderen in het Geuldal, waar de grond vrij veel lood bevat door uitspoeling uit de Belgische metaalmijngebieden langs de bovenloop van dat Limburgse riviertje, hebben loodgehalten die vergelijkbaar zijn met 'plattelandskinderen' uit de Noordoostpolder en Flevoland.