Stichting vreest extra herrie

DELFT, 23 JULI. De Nederlandse Stichting Geluidhinder (NSG) vreest dat in de toekomst op veel plaatsen de geluidsoverlast zal toenemen. Het kabinet wil dat gemeenteraden, binnen de geldende wettelijke voorschriften, zelf kunnen bepalen waar welke herrie mag worden gemaakt. In een aantal gevallen kunnen ruimere normen gaan gelden. De overheid streeft naar minder ingewikkelde regels en meer maatwerk in het milieubeleid.