Rechter van incest vrijgesproken

ARNHEM, 23 JULI. Het gerechtshof in Arnhem heeft de Enschedese kantonrechter K. (51) vrijgesproken van incest met zijn vier dochters wegens “onvoldoende overtuigend bewijs”. K. was ervan beschuldigd zijn vier dochters gedurende tien jaar seksueel te hebben misbruikt. De kantonrechter wil schadevergoeding eisen voor het doorstane leed.

De kantonrechter, die zijn functie neerlegde toen zijn ex-vrouw in april 1995 aangifte deed van verkrachting van een van haar dochters, heeft alle beschuldigingen steeds ontkend. Hij zat vorig jaar enige maanden in voorlopige hechtenis.

De rechtbank in Almelo sprak de kantonrechter op 8 december 1995 ook al vrij. Het openbaar ministerie ging tegen deze uitspraak in hoger beroep maar beperkte zich hierbij tot vier van de oorspronkelijk zes telasteelegde feiten. Procureur-generaal Denie van het Arnhemse parket eiste een gevangenisstraf van twee jaar voor verkrachting van een van de jongste dochters in 1994 en ontucht met de oudste in 1985.

Kort na de eerste aangifte door de ex-vrouw, zelf rechter in Almelo, deden alle vier dochters aangifte van seksueel misbruik en verkrachting door hun vader sinds 1980. De meisjes waren toen tussen de vijf en de zestien jaar oud.

Het gerechtshof in Arnhem zegt in een persverklaring dat het is geconfronteerd met verklaringen van de dochters “die lijnrecht tegenover elkaar staan”. Ook wijken de verklaringen volgens het hof af van eerder afgelegde verklaringen. “Daartegenover staat dat de verklaringen van de verdachte, op een enkele verklaarbare uitzondering na, steeds consistent zijn geweest.” Het hof kan de waarheid in deze zaak niet vaststellen, wat reden is voor vrijspraak.

Volgens advocaat A. Coumans van K. is zijn cliënt “niet verrast” over het arrest, maar wel “behoorlijk kapot” na anderhalf jaar “in de vuurlinie” te hebben gelegen. Volgens Coumans hebben de dochters in het proces een aantal malen “aantoonbaar gejokt”. Over de professionele toekomst van de rechter zal de advocaat “met de Staat der Nederlanden in overleg treden”. “Ik denk dat hij te zeer beschadigd is om nog als kantonrechter te kunnen functioneren.”