Rechter: kind mag achternaam moeder dragen

ZWOLLE, 23 JULI. De rechtbank in Zwolle heeft bepaald dat de gemeente Noordoostpolder een kind alsnog de achternaam van de moeder moet geven. De vader van het kind had hier bij de aangifte van de geboorte om gevraagd. De ambtenaar van de burgerlijke stand weigerde aan het verzoek te voldoen, omdat het Nederlands Burgerlijk Wetboek het niet toestaat. Daarop stapten de ouders naar de rechter.

De Zwolse rechtbank heeft het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) boven de bepalingen van het Nederlands Burgerlijk Wetboek gesteld. Volgens het Europees verdrag is het een fundamenteel recht van ouders te kiezen tussen de geslachtsnamen van de vader en de moeder. Het Nederlands Burgerlijk Wetboek geeft een kind automatisch de naam van de vader.

Bij de Eerste Kamer ligt een wetsvoorstel dat ouders wel in staat stelt te kiezen voor de achternaam van de moeder. Volgens dit wetsvoorstel krijgt een kind de naam van de vader als ouders niet aangeven het anders te willen, of als ze het niet eens kunnen worden over de naam. Worden ze het wel eens, dan kan het kind de achternaam van de moeder krijgen. Het Zwolse vonnis loopt op deze nieuwe wet vooruit.

Het echtpaar uit de Noordoostpolder gaf de voorkeur aan de naam van de moeder, omdat de vader zijn achternaam niet aan zijn kinderen wil geven. De man was op jonge leeftijd in een pleeggezin geplaatst en had volgens zijn advocaat Blankestijn “weinig banden” met zijn familie en zijn familienaam. De moeder was het ermee eens het kind op haar naam in te schrijven bij de burgelijke stand.

De ambtenaar van de burgerlijke stand, K. Pilon, weigerde desondanks aan het verzoek te voldoen. “Ik heb gezegd: Sorry, het is een wettig kind en dan krijgt het in dit land de naam van de vader. Toen wilde hij geen aangifte meer doen.” De burgemeester van Noordoostpolder bepaalde vervolgens dat het kind moest worden ingeschreven op achternaam van de vader. Na deze beslissing stapten de ouders naar de rechter.

Advocaat Blankestijn is blij met het vonnis van de Zwolse rechter. “De Nederlandse wet is een niet te rechtvaardigen inmenging. Je moet kunnen kiezen voor de naam van de vrouw als je het allebei wilt.” Hij denkt dat andere ouders het vonnis zullen aangrijpen om hun kind ook de achternaam van de moeder te geven. “Het voorziet duidelijk in een behoefte. Ik krijg nu al telefoontjes. Je krijgt waarschijnlijk een hausse van dit soort zaken.”

Volgens ambtenaar Pilon heeft de uitspraak de gemeente Noordoostpolder “verrast”, maar hij denkt niet dat het de situatie voorlopig zal veranderen. “Wij hebben ons te houden aan de wet, ook na deze uitspraak. Als mensen het anders willen moeten ze maar naar de rechter.”

Niet bekend