Pluriformiteit en geld

Dinsdag 16 juli publiceerde NRC HANDELSBLAD een beschouwing van mijn hand over de toekomst van de publieke omroep. Mijn kopsuggestie luidde: 'Publieke omroep moet echt pluriform zijn'.

Boven het artikel in de krant stond: 'Alleen meer geld kan de publieke omroep redden'. Om alle misverstanden te voorkomen beklemtoon ik nog eens dat moet worden gezocht naar echte pluriformiteit wil de publieke omroep zin hebben. Geld is nodig voor het aantrekken van kwaliteit en creativiteit.

Twee verschillende zaken dus.

    • B.M. Brans