Organisaties van specialisten versnellen fusie

UTRECHT, 23 JULI. Vier landelijke organisaties van medisch specialisten gaan versneld op in één organisatie, de Orde van Medisch Specialisten. Dit hebben de organisaties vandaag bekend gemaakt.

In de Orde fuseren de Landelijke Specialisten Vereniging (LSV), de Nederlandse Specialisten Federatie (NSF), het Convent van Wetenschappelijke Verenigingen (CWV) en de Federatieve Vereniging van Specialisten bij Academische Ziekenhuizen (ASV). De laatste vereniging heeft zich eveneens bij de fusieplannen aangesloten. Alleen het Nederlands Specialisten Genootschap (NSG), dat welwillend tegenover hervormingsplannen voor de gezondheidszorg van de overheid staat, blijft buiten de fusie.

Per 1 augustus worden de bureaus van de LSV en de NSF samengevoegd. Er is reeds een interim-bestuur voor de nieuwe landelijke organisatie geïnstalleerd, met als algemeen voorzitter J. Kingma, nu voorzitter van de LSV. Het interim-bestuur gaat de statuten de komende tijd nader uitwerken. De resultaten worden dit najaar voorgelegd aan de nieuwe ledenvbergadering.

Leden van de nieuwe organisatie worden via hun wetenschappelijke verenigingen geworven. Het kwaliteitsbeleid en de registratie van medisch specialisten worden gescheiden van de sociale belangenbehartiging. Wie zijn belangen wil laten behartigen, moet apart lid worden van een van de zogeheten kamers van de organisatie voor respectievelijk vrij gevestigde specialisten, specialisten in dienstverband en voor specialisten in academische ziekenhuizen. Elke kamer krijgt een eigen voorzitter.

De regionale specialistenorganisaties, onder andere de medische staven van ziekenhuizen, zijn vertegenwoordigd in een Verenigingsraad, die verder bestaat uit vertegenwoordigers van de 29 wetenschappelijke verenigingen. De Orde wil met een nieuwe Raad voor de Wetenschap, Opleiding en Kwaliteit toezien op de specialistische zorg in Nederland.

Volgens algemeen voorzitter J. Kingma is er nu eindelijk “eenheid” onder de dertienduizend specialisten in Nederland. Wel spijt het hem dat het NSG buiten de fusie blijft. Volgens Kingma kan de nieuwe organisatie op termijn uitgroeien tot een “branche-organisatie” waarvan specialisten niet individueel lid hoeven te worden.

Volgens een verklaring van de vier gefuseerde verenigingen is de achtergrond van de fusie behalve een “toenemende eensgezindheid onder medisch specialisten” het “geringe begrip” dat zij bij de politiek vinden voor de aanpak van de huidige problemen in de medische specialistische zorg, “in het bijzonder die van de groeiende wachtlijsten”. De gefuseerde verenigingen waarschuwen dat door de bureaucratisering van de zorg en de onderschikking van specialisten aan ziekenhuizen “Engelse toestanden” zullen ontstaan met lange wachtlijsten en een dreigende tweedeling in de medische zorg tussen werkenden en niet-werkenden.

“Door specialisten in een half-ambtelijke keurslijf te dwingen, zoals minister Borst thans aan de Tweede Kamer heeft voorgesteld, verergert de situatie”, aldus de verenigingen.

    • Arjen Schreuder