Ministers bepleiten vermindering rundveestapel

ROTTERDAM, 23 JULI. Minister Van Aartsen (Landbouw) acht verkleining van de Europese rundvleessector onvermijdelijk en schaart zich daarmee achter het standpunt van Europees landbouwcommissaris Fischler.

Die inkrimping is niet alleen noodzakelijk geworden door de gevolgen van de gekke-koeienziekte, de problemen zijn volgens Van Aartsen structureel, zo stelde de minister gisteren in Brussel, waar hij met zijn Europese collega's bijeen was.

In de jongste wetenschappelijke bevindingen ziet Fischler overigens aanleiding om voor te stellen de verkoop van ingewanden als milt, hersenen en merg van schapen te verbieden. Schapen kunnen worden geïnfecteerd met gekke-koeienziekte (BSE).

Als de consument weer meer vertrouwen krijgt in rundvlees, zal de crisis in de sector nog niet bezworen zijn, meent Van Aartsen. Nog dit jaar zal er iets moeten gebeuren om te voorkomen dat de Europese pakhuizen gaan uitpuilen. Bij de Nederlandse consument komt langzamerhand het vertrouwen in rundvlees terug, zo blijkt uit cijfers van het Produktschap voor vee, vlees en eieren, dat op 28 maart, vlak na de afkondiging van de boycot op Brits rundvlees, onderzoek liet doen en de enquête eind mei liet herhalen.

De problemen rondom het 'roodvlees' mogen niet worden afgeschoven op de kalfsvleessector door nieuwe eisen te stellen voor het slachten van jonge dieren. Van Aartsen wijst erop dat Ierland, de huidige voorzitter van de Europese Unie, van plan is strengere eisen door te voeren voor de huisvesting voor kalveren.

Het Produktschap heeft vorige week met een aantal andere Europese organisaties een beroep gedaan op Fischler om extra geld uit te trekken voor de promotie van rundvlees. Om een effectieve campagne te kunnen voeren is minimaal honderd miljoen gulden nodig, meent het schap. Eerder deze maand hebben Europese vleesorganisaties een plan bij Fischler ingediend om de consumptie van rundvlees te bevorderen. Door de verminderde consumptie zal er dit jaar een Europees overschot zijn van meer dan 600.000 ton, tweemaal zoveel als de gehele Nederlandse produktie. In de brief, die mede ondertekend is door het Produktschap, staat dat de Europese Unie 200 tot 250 miljoen gulden kan besparen als het zou lukken de consumptie met één procent op te voeren. Dat komt overeen met 80.000 ton.

De minister vreest ook dat de Europese Commissie de extensieve veeteelt te zeer wil bevoordelen ten opzichte van de intensieve veehouderij, zoals die in Nederland wordt bedreven. De Nederlandse stierenmesters zouden daar de dupe van kunnen worden.

Euro-commissaris Fischler noemde de situatie vorige week, vooruitlopend op de Landbouwraad, al dramatisch, omdat de consumptie als gevolg van de BSE-crisis dit jaar met 10 tot 11 procent zal dalen. Daarmee zullen de prijzen naar verwachting met 15 procent omlaag gaan.

“De problemen worden versterkt door de geringe mogelijkheden die de Commissie nog heeft om rundvlees op te kopen teneinde een nog diepere prijsval te voorkomen”, zo waarschuwde hij.

De commissaris heeft daarom voorgesteld de extensieve, meer natuurlijke veehouderij te bevorderen en kalveren tot achttien maanden oud uit de markt te nemen. Daarmee hoopt hij de rundveestapel terug te brengen tot het niveau van 1987.