Liberaal Credo?

In 'Liberalisme zonder nationaal belang is sfeerloos interieur' (15 juli), beweert Patrick van Schie dat liberalisme logisch verbonden is met een door God gegeven verdeling van de mensheid in nationale gemeenschappen.

In het streven naar veiligheid zouden mensen niet verder kunnen komen dan tot een nationaal contract, dat van de buitenwereld agressie mag verwachten. Bestaat er dan geen moderner, humanistisch liberaal denken, gebaseerd op een minder xenofobe wereldbeschouwing? Technisch is de wereld als geheel nu niet groter dan de Verenigde Staten van Amerika tweehonderd jaar geleden. Toegegeven: het federaal gezag van de VS staat na de val van het communisme onder interne druk, maar moet en kan ook zonder externe dreiging aan zijn primaire taak - het handhaven van de interne orde - voldoen. Een totale rechtsorde is slechts een uitbreiding van schaal. Of calculeren onze liberale denkers het klassieke belang dat rijkere naties hebben bij voortdurende brandhaarden in de wereld?

    • Dick Bakker