Justitie ziet aanvragen om asiel afnemen

DEN HAAG, 23 JULI. De 'werkvoorraad' bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) loopt terug. Dat staat in een rapportage van het ministerie van Justitie die vandaag naar de Tweede kamer is gestuurd.

In de eerste helft van dit jaar zijn bij de IND 10.025 asielverzoeken ingediend. Tijdens dezelfde periode in 1995 en 1994 waren dat er respectievelijk 14.382 en 25.982. In de zogenoemde top 10 van asielverzoeken staat voor het eerst in jaren Bosnië-Herzegowina niet meer bovenaan, mede dankzij het Akkoord van Dayton voor het voormalige Joegoslavië.

De meeste asielverzoeken in de eerste helft van dit jaar kwamen uit Irak (14 procent). Daarna volgen Afghanistan (10 procent) en Somalië (8). Uit Bosnië kwamen dit jaar 523 asielzoekers, ofwel 5 procent van het totaal.

Over heel 1995 werden 29.258 asielverzoeken ingediend, 44 procent minder dan de 52.576 aanvragen in 1994, zo blijkt uit de cijfers van de IND. Van de personen die vorig jaar om politiek asiel vroegen, werden er ongeveer 25.000 (87 procent) doorgestuurd naar een onderzoek- en opvangcentrum. In zo'n centrum verblijven asielzoekers enkele weken en worden ze verhoord door ambtenaren van de IND. In het eerste half jaar van 1996 waren dat er ongeveer 8.700 (86 procent). De overige asielverzoeken werden binnen 24 uur afgewezen in één van de aanmeldcentra aan de buitengrenzen.

De afname van het aantal asielzoekers wordt onder meer veroorzaakt door de aanscherping vreemdelingenwetgeving, eind 1994. Met name de komst van aanmeldcentra in Rijsbergen, Zevenaar en sinds 15 januari 1996 ook op Schiphol hebben aan de afname bijgedragen, aldus een woordvoerder van het ministerie. In de aanmeldcentra worden kansloze asielzoekers binnen 24 uur direct verzocht het land te verlaten. Alleen mensen die kans maken op asiel worden toegelaten voor verder onderzoek.

De wetten 'Veilige landen van herkomst' en 'Veilige derde landen' droegen aan de daling bij. Personen die afkomstig zijn uit een 'veilig land van herkomst' worden teruggestuurd. Ook iemand die enige tijd in een 'veilig derde land' heeft verbleven alvorens naar Nederland te reizen, wordt niet meer tot de asielprocedure toegelaten. In 1995 moesten 40.024 vreemdelingen het land verlaten, tegen 31.185 in 1994. In het eerste half jaar van 1996 moesten 26.297 vreemdelingen Nederland verlaten.

De achterstanden bij de naturalisaties zijn deze maand weggewerkt. Daar is volgens het departement sprake van een “normale werkvoorraad”: bijna 13.000 zaken, tegen 35.974 vorig jaar. In 1995 zijn 48.013 naturalisatieverzoeken ingediend. De IND handelde vorig jaar 77.011 zaken af. In totaal verkregen 48.582 vreemdelingen vorig jaar het Nederlanderschap. In 1994 waren dat er 36.040.