Hulpverlening bij Hercules-vliegramp

De gemeente Eindhoven en de koninklijke luchtmacht hebben minister Dijkstal van Binnenlandse Zaken verzocht te onderzoeken hoe na de Hercules-vliegramp de alarmering en hulpverlening op gang zijn gekomen. Zij hebben dat gisteren gezamenlijk bekendgemaakt.

De Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding voeren het onderzoek uit onder verantwoordelijkheid van Binnenlandse Zaken. Zij zullen zowel de hulpverlening als de alarmering door militaire en civiele organisaties nader bekijken. De ministers Dijkstal en Voorhoeve (Defensie) en burgemeester Welschen van Eindhoven hopen uit de uitkomsten van de studie lessen te kunnen trekken voor de toekomst. Ze stellen dat dergelijke onderzoeken van groot belang zijn bij rampen waarbij veel slachtoffers te betreuren zijn.

De twee andere onderzoeken naar de vliegramp gaan gewoon door. Het gaat om het onderzoek naar de oorzaak van het ongeval door de Belgisch-Nederlandse commissie en het justitiële onderzoek van het openbaar ministerie in Den Bosch. Een justitieel onderzoek is vaste praktijk bij grotere rampen met onder meer vliegtuigen en treinen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het betrokken district van de marechaussee met assistentie van de regiopolitie Brabant-Zuid-Oost.

    • Harm van den Berg