Herdenkingsdienst (2)

'Een onzer redacteuren' bestaat het om “de bijbelteksten van de dominee en de katholieke aalmoezenier”, te verwisselen met die van de humanistische raadsman en omgekeerd. De humanist sprak overigens helemaal geen bijbelteksten uit.

Heeft de redacteur niet door dat een aalmoezenier altijd rooms-katholiek is, was en zal zijn en dat deze toevoeging eenvoudig stupide is? Of krijgen we via uw medium binnenkort te maken met joodse en/of moslim aalmoezeniers?

    • J. Roodbol