Herdenkingsdienst (1)

In NRC HANDELSBLAD van 17 juli stond een verslag van de herdenkingsplechtigheid van de vliegramp. De op één na laatste alinea van dat verslag luidt: “De bijbelteksten van de dominee en de katholieke aalmoezenier - de dood is sterk, maar sterker dan de dood is de liefde, de liefde vergaat nimmer meer - worden afgewisseld door de vrijere en lyrische teksten van de humanistische raadsman, die de jongens en meisjes van het fanfarekorps “de boodschappers van lichtvoetigheid” noemt, “de swingende notenbalk van defensie” die hulde brachten met fluit en trom en vaak de “wonderlijke” reisgenoten waren van hun collega's op weg naar brandhaarden als Joegoslavië.

Ik mag u erop attent maken, dat dat een verkeerde voorstelling is van wat er gebeurd is. Eerst sprak de humanistische raadsman. Hij vertelde het verhaal van de Japanse steenhouwer van Multatuli en verder niets. De aalmoezenier uitte de woorden, die u de humanistische raadsman in de mond legt. De protestant sprak kort en eindigde met het Onze Vader. Ik vind, dat als van die indrukwekkende en ontroerende plechtigheid een verslag wordt geschreven, de inhoud daarvan niet mag afwijken van de ware toedracht.

    • H. Bonger