Gebruik en handel drugs kan soldaat baan kosten

DEN HAAG, 23 JULI. Het gebruik van drugs, het bezit van drugs en handel in drugs kunnen grond zijn voor ontslag bij de krijgsmacht. Dat schrijft staatssecretaris Gmelich Meijling van Defensie in antwoord op Kamervragen van de VVD.

Het ontlag is gebaseerd op artikel 39 van het Algemeen Militair Ambtenarenreglement waarin wordt gesproken over “ wangedrag in dienst, dan wel buiten de dienst voor zover dit gedrag schadelijk is of kan zijn voor de dienstvervulling of niet in overeenstemming is met het aanzien van het ambt.”

De laatste tijd blijkt uit rechtszaken en onderzoeken dat het drugsgebruik en de handel in drugs in kazernes toeneemt. Gmelich Meijling heeft de bevelhebbers en de commandant van de Marechaussee gewezen op de gedragslijnen inzake drugs. Hij heeft hen gevraagd dit onder de aandacht van de ondercommandanten te brengen.

Bij Defensie wordt ook een gedragscode voor militairen voorbereid. Iedere militair zal die code in de toekomst moeten onderschrijven. Daarin wordt duidelijk gemaakt dat drugs in de krijgsmacht niet acceptabel zijn. “In de samenleving”, aldus Meijling, “behoort gebruik van drugs tot de maatschappelijke verschijnselen. Het is dan ook een illusie dat drugs volledig buiten de krijgsmacht kunnen worden gehouden.”