Energieverbruik groeit 4 procent

23 JULI. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat ons land vorig jaar 4 procent meer energie heeft verbruikt dan in 1994. In de tien voorafgaande jaren was de gemiddelde jaarlijkse stijging 1,6 procent. Het energieverbruik is sinds 1957 meer dan verviervoudigd.

Vorig jaar kwam het energieverbruik uit op hetzelfde niveau als in 1979, het jaar met tot dan toe het hoogste energieverbruik. De koude winter is de belangrijkste oorzaak dat de huishoudens in 1995 meer aardgas hebben verbruikt. Op de langere termijn bezien neemt het aardgasverbruik van de huishoudens af en neemt het elektriciteitsverbruik toe. (ANP)