De succesvolle rentree van Rolinco

ROTTERDAM, 23 JULI. Rolinco, het beleggingsfonds dat zijn geld steekt in snel groeiende bedrijven, is het zonnetje in huis van de Robeco beleggingsfondsen familie. Het fonds (belegd vermogen 5,8 miljard gulden per eind juni) sukkelde jarenlang wat mee met grote broer Robeco (10,5 miljard gulden) maar heeft in het eerste halfjaar, dankzij een reorganisatie van de beleggingen en een aggressieve strategie, beter gepresteerd dan de vergelijkbare beursindex. En daar gaat het om.

Rolinco heeft stevig gewied in zijn beleggingsportefeuille en is back to basics: aandelen in rap groeiende bedrijven, zoals de informatietechnologie. Het fonds schrikt er ook niet voor terug met termijncontracten extra beleggingen te kopen. In de opgaande koersontwikkeling op de beurzen heeft dat beleid Rolinco succes geleverd: 16,2 procent rendement. Vijf van de elf in internationale aandelen beleggende Nederlandse fondsen deden het echter nog beter, zo blijkt uit de cijfers die het onderzoeksbureau Iris, een samenwerking van Rabobank en Robeco, publiceert.

Rolinco's herwonnen duidelijkheid ten opzichte van Robeco is een uitvloeisel van een herijking van het beleggingsbeleid dat de Robeco Groep vorig jaar heeft doorgevoerd na enkele jaren van tegenvallende resultaten bij de twee grote aandelenfondsen Robeco en Rolinco. De nieuwe strategie moet vooral de belangrijke klantenkring van professionele beleggers, zoals pensioenfondsen, meer helderheid geven over keuzes die de vermogensbeheerder maakt.

Rolinco kan model staan voor de ups & downs van de Robeco Groep: het gaat beter met de rendementen, maar de twijfels zijn niet weg. “Heeft de Rabobank een kat in de zak gekocht”, vroeg een beurshandelaar zich af.

De twee grootste commerciële vermogensbeheerders van Nederland, Robeco en ABN Amro, lieten in het eerste halfjaar totaal uitlopende ontwikkelingen zien, zo blijkt uit het cijfermateriaal dat zij vorige week publiceerden. “Het staat haaks op elkaar”, zegt een verbaasde concurrent. Beide fund managers groeien in beheerd vermogen, maar bij Robeco (plus 5 procent naar 76 miljard gulden) komt de toename uit de waardestijging van de beheerde gelden, terwijl ABN Amro Asset Management in Nederland (plus 12 procent naar 48 miljard gulden) dubbel profiteert: van de waardegroei die werd veroorzaakt door de stijging van de aandelenkoersen en van nieuwe inleg van kapitaal van klanten.

De cijfers van de twee fundmangers bevestigen dat de Nederlandse particuliere belegger blijft weigeren zijn geld aan beleggingsfondsen toe te vertrouwen. In 1993 staken particulieren nog 20 miljard gulden in de fondsen, in 1994 nog circa 8 miljard, vorig jaar nog maar 300 miljoen en nu lijkt het per saldo negatief te zijn. Veel van dit geld ging naar de fiscaal vriendelijke beleggingsfondsen in effecten met vaste rente, zoals obligaties.

De risico's aan deze categorie belggingen bleken begin 1994 toch aanzienlijk groter dan de financiële adviseurs hadden voorgespiegeld. De onverwacht rappe stijging van de rentetarieven deed de koersen van obligaties en daarin beleggdende fondsen kelderen met een heftigheid die gelijk was aan de beurskrach van oktober 1987 toen op een dag bijna een kwart van de waarde van de aandelen werd weggevaagd.

Robeco wordt extra hard getroffen door deze “beleggersstaking” doordat de beleggingsfondsen van de groep de afgelopen jaren vooral zijn gegroeid door de kapitaalstroom van de klanten van de Rabobank, met wie de Robeco groep in 1990 een strategische alliantie aanging en die Robeco nu in twee stappen wil overnemen.

Robeco moest een gat vullen op de schappen van de Rabokantoren: dat van effecten en beleggingsfondsen. In vijf jaar stroomde 13 miljard kapitaal naar de Robeco-fondsen, vorig jaar stroomde 1 miljard weer terug en over het afgelopen eerste halfjaar zijn volgens een Robeco-woordvoerder geen grote bewegingen te melden.

De andere peiler onder de Robeco-fondsen en het Robeco-vermogensbeheer wordt gevormd door de professionele beleggers, zoals pensioenfondsen, waaronder giganten als het ABP (Nederlandse ambtenaren, 200 miljard vermogen). Zij kunnen kiezen uit de gewone beleggingsfondsen, zoals het vastgoedfonds Rodamco, uit speciale maatfondsen en uit individidueel vermogensbeheer. Met het beheren van beleggingsfondsen en het privé beheer voor rijke particulieren geldt deze tak van vermogensbeheer als een geheide groeimarkt. De samenleving vergrijst; baby boomers zich zorgen over hun pensioen. Dat stimuleert prive beleggingen.

Terwijl ABN Amro in haar halfjaarbericht trots 20 nieuwe klanten meldt voor institutioneel vermogensbeheer, stagneert het vermogen dat Robeco onder beheer heeft voor professionals.

    • Menno Tamminga