Bruinvis

Langs de Nederlandse kust zijn dit voorjaar circa duizend bruinvissen waargenomen. Dit blijkt uit een inventarisatie van het milieucentrum Ecomare op Texel. Voorheen zagen medewerkers van het centrum hooguit enkele tientallen bruinvissen per jaar. Het groot aantal bruinvissen zou op een uitzonderlijk rijk voedselaanbod. Dit is mogelijk een gevolg van de strenge winter waardoor veel schelpdieren en wormen in de bodem van de Noordzee en de Waddenzee zijn doodgevroren.