Big Brother

Het toekomstige videosysteem op de A10 beoogt naleving van de verkeersregels te bevorderen en het tegengaan van agressief rijden. Dat hiervoor eenieder per video wordt vastgelegd en met kenteken en rijgedrag in een databank verdwijnt, rechtvaardigt de vraag of doel en middel hier nog wel in verhouding tot elkaar staan. Wellicht moeten wij alvast zoeken naar een goede Nederlandse vertaling van 'Big Brother is watching you'.

    • G. Hefbacher