Bellen in de auto

Naar aanleiding van de twee artikelen in NRC HANDELSBLAD van 15 en 17 juli over 'Bellen in de auto', wil ik de aandacht vestigen op een berichtje hierover in het weekblad Time van 1 april 1996.

Dit bericht is opgenomen in de rubriek 'Health Report' en vermeldt dat volgens een 'preliminary study' het slechts 50 minuten per maand gebruiken van een autotelefoon de kans op een ongeval vervijfvoudigt. Als bron noemt Time 'Accident Analysis and Prevention'.

Niet bekend

Wellicht hebben de betrokken instanties in Zwitserland en Italië hiervan wel kennis genomen.

    • Ir. J. Mannée