AOW-premie

PvdA (minister Melkert, Tweede-Kamerlid Van Zijl) en D66 (minister Van Mierlo) willen ter verzekering van de betaalbaarheid van de AOW de AOW-ers over hun 'aanvullend' pensioen boven 6.000 gulden per jaar AOW-premie laten betalen. Dit getuigt van onzindelijk denken.

Iemand die spaarzaam de jaarlijkse premie voor zijn pensioenverzekering (kapitaaldekking) heeft betaald, naast de verplichte jaarlijkse AOW-premie (omslagstelsel) zou dan over een deel van zijn eigen pensioen nog eens AOW-premie moeten betalen. Aldus wordt de eigen verantwoordelijkheid voor de oudedagsvoorziening afgestraft. De absurditeit hiervan blijkt uit het volgende voorbeeld.

Wanneer de jaarlijkse totale premie-opbrengst AOW niet langer voldoende is om de AOW-uitkeringen te betalen, is dat het gevolg van de beginfout van de wetgever, die koos voor een omslagstelsel in plaats van een verzekering met kapitaaldekking. Indien het economisch niet verantwoord is im de AOW-premie (thans 15,4 procent) te verhogen, is de enige juiste oplossing om het tekort aan AOW-premieopbrengst jaarlijks aan te vullen uit de algemene middelen van het Rijk. Wanneer die extra lasten niet door bezuinigingen elders en/of door meevallers in andere uitgaven of inkomsten kunnen worden gedekt zal de Inkomstenbelasting een fractie moeten worden verhoogd zodat iedere belastingbetaler zijn evenredig deel te dragen krijgt.

Overigens zal het grote aantal AOW-ers in de komende jaren (gevolg van de geboortegolf van na de Tweede Wereldoorlog) na verloop van jaren ook weer afnemen, zodat het probleem van weliswaar lange, doch tijdelijke aard is.

    • A. Nawijn