Afvalverwerking

In zijn artikel 'Afvalverwerking over de grens' in de krant van 11 juli, stelt auteur Ben van der Velden dat voor afval geen Europa zonder grenzen bestaat en dat afval in beginsel moet worden verwerkt binnen het land waar het is geproduceerd. Dit is niet juist.

Sinds 6 mei 1994 wordt het grensoverschrijdend vervoer van afvalstoffen binnen Europa geregeld door een Europese wet (de Verordening Overbrenging van Afvalstoffen, die de roepnaam EVOA heeft gekregen). De EVOA maakt onderscheid tussen afvalstoffen die nuttig worden toegepast (zoals hergebruik of gebruik als vervangende brandstof) en afvalstoffen die worden verwijderd (zoals storten of verbranden zonder energieterugwinning).

Het uitgangspunt van de EVOA is dat afvalstoffen voor nuttige toepassing vrij moet kunnen circuleren binnen de communautaire markt. Bij verwijdering van afvalstoffen is het uitgangspunt dat de Europese Unie als geheel zelfvoorzienend wordt en dat de lidstaten daar voor zichzelf naar mogen streven. Met andere woorden: slechts in beperkte gevallen kan de minister van VROM export van afvalstoffen tegenhouden.

De minister van VROM heeft tot dusver een tegendraads beleid gevoerd, vooral ter bescherming van de dure binnenlandse afvalverbrandingsinstallaties, waar de overheid miljarden in heeft gestoken.

Deze exportboycot heeft geleid tot vele juridische procedures, waarin de rechter in veruit de meeste gevallen de export toestond. Vermeld moet worden dat dit steeds voorlopige voorzieningen betrof. Het wachten is nog op een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State - 's lands milieurechter - in een bodemprocedure.

Ondertussen heeft de Raad van State echter in een prejudiciële procedure de hulp ingeroepen van het Europese Hof van Justitie, die het Nederlandse zelfvoorzieningsbeleid moet toetsen aan het Europese recht. Pas als het Hof zich in deze jarenlange procedure heeft uitgesproken, zal de Raad van State zijn beslissende standpunt innemen. Verwacht wordt dat het Nederlandse zelfvoorzieningsbeleid geen stand zal houden, omdat het neerkomt op protectionisme in plaats van milieubescherming.

    • Mr. R.G.J. Laan