'Tekort dreigt bij bejaardenoorden'

DEN HAAG, 22 JULI. De verzorgingstehuizen komen in grote financiële problemen wanneer staatssecretaris Terpstra (Welzijn) haar plannen voor de financiering van deze tehuizen doorvoert. Het InterprovinciaaL Overleg (IPO) en de vier grote steden rekenen op tekorten van honderd tot tweehonderd miljoen gulden voor de jaren 1997 tot 2001.

Terpstra wil vanaf 1 januari 1997 de financiering van verzorgingstehuizen overhevelen van de Wet op de Bejaardenoorden naar het Algemene Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ). Daarnaast verdwijnt een aantal plaatsen in de verzorgingstehuizen, waardoor minder geld vanuit de eigen bijdragen binnenkomt voor de financiering van de tehuizen.

Aanvankelijk had staatssecretaris Terpstra met deze daling geen rekening gehouden, maar nu heeft de bewindsvrouw in een brief aangekondigd dat voor plaatsen die verdwijnen geen eigen bijdrage meer moet worden ingecalculeerd.

Het IPO en de vier grote steden zijn altijd voorstander geweest van de overheveling van de financiering van verzorgingstehuizen van de Wet op de Bejaardenoorden naar de AFBZ, maar vrezen nu na de brief van Terpstra een tegenvallende opbrengst van de eigen bijdragen die bewoners moeten betalen.

De kosten voor de verzorgingstehuizen zijn beraamd op ruim vijf miljard gulden per jaar. Daarvan komt ongeveer drie miljard uit de begroting van het ministerie van VWS en twee miljard gulden uit de eigen bijdragen. Door een andere berekeningsmethode voor de eigen bijdragen toe te passen kan het verschil volgens een woordvoerder van het IPO oplopen tot meer dan honderd miljoen gulden.

Het IPO en de vier grote steden vinden deze koerswijziging van Terpstra “onacceptabel”. “Provincies en grote steden krijgen te maken met eigen bijdragen die aanzienlijk lager uitvallen dan waar tot nu toe van werd uitgegaan. De meeste plannen voor de financiering liggen al klaar. De ouderenzorg komt hierdoor in grote problemen”, aldus de IPO-woordvoerder.