Positief advies abortuspil in VS

WASHINGTON, 22 JULI. Een commissie van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft geadviseerd de abortuspil RU-486 in de VS op de markt toe te laten. Half september neemt de FDA een definitief besluit. Meestal volgt de FDA de adviezen van de voorbereidende commissies.

Met RU-486 kunnen vroege zwangerschappen worden afgebroken door het slikken van een pil. De toelating van RU-486, ook bekend als mifepriston, is zeer omstreden. Op hoorzittingen van de commissie noemde een vertegenwoordigerster van de anti-abortusbeweging American Life League de pil “een pesticide voor mensen”. (Reuter)