Opvolger Karadzic: eigen staat eerst

ROTTERDAM, 22 JULI. De Bosnische Serviërs beschouwen het akkoord van Dayton als mislukt wanneer de federatie tussen moslims en Kroaten teloor gaat. “In dat geval worden wij (de 'Servische Republiek', red.) automatisch een onafhankelijke staat”.

Dat zegt Aleksa Buha, opvolger van Radovan Karadzic als voorzitter van de nationalistische Bosnisch Servische partij SDS, in een interview met het Duitse weekblad Der Spiegel.

Buha zegt dat een herstel van de eenheid in Bosnië, zoals voorzien in de akkoorden van Dayton, niet tot stand zal komen. “Dat is vanuit ons oogpunt bezien een ontoelaatbare herziening van het Dayton-akkoord, dat duidelijk van twee soevereine entiteiten spreekt, een Servische en een moslim-Kroatische. Wij zullen onze eigen politie hebben en er zal geen gezamenlijk leger zijn”, aldus Buha.

De voormalige minister van buitenlandse zaken van de 'Servische Republiek' zegt verder dat er geen sprake zal zijn van uitlevering van legerleider Ratko Mladic en Radovan Karadzic aan het VN-tribunaal voor oorlogsmisdaden in voormalig Joegoslavië. Over Mladic zegt Buha: “Hij zal legerleider blijven zolang de regering dat nodig vindt.” En over Karadzic zegt de nieuwe voorzitter van de SDS: “De autoriteit van Karadzic kan niemand vernietigen. (..) De geest overleeft. Ik zal in de toekomst met alle slimme mensen praten, niet alleen - maar toch zeker ook - met dr. Karadzic.” Het VN-tribunaal noemt hij een “politiek instrument”. Pogingen om Mladic en Karadzic te arresteren zullen volgens Buha eindigen in chaos. Van het nemen van gijzelaars om arrestatie te voorkomen kan volgens Buha geen sprake zijn. “Dat waren de eerste, onbedachte reacties.”

Buha zegt verder dat de internationale gemeenschap de “gewoonte” om zich aan de Servische president Milosevic “vast te grijpen” in crisissituaties, zal moeten “afleren”. “Alle beslissingen worden in de toekomst direct door ons genomen.”