Kok kritiseert 'handstandjes' van politici

DEN HAAG, 22 JULI. Minister-president Kok heeft kritiek op de wijze waarop politici in Nederland tegenwoordig te werk gaan.

In een interview met het dagblad Het Parool van afgelopen zaterdag zegt hij dat politici zich “te veel naar de wetten van de media gedragen”. Het heeft volgens hem tot “steeds meer oppervlakkigheid” geleid.

Volgens Kok worden in de politiek “van dag tot dag nogal wat handstandjes opgevoerd”. Dit gebeurt in zijn ogen omdat die juist sneller “de kolommen van de media halen dan dingen die doorwrocht gebeuren”. Kok: “Deze ontwikkeling is riskant. Het betekent dat opportunisme en het nastreven van korte termijn-effecten het gaan winnen.” Zijn algemene waarneming is dat er bij politici “een bovengemiddelde aandacht uitgaat naar de vraag: hoe haal ik de krantenkolommen van morgen.”

Kok verwijt in de eerste plaats niet de media deze ontwikkeling, maar de politici. Maar hij spreekt wel van een “zorgelijke ontwikkeling” in de journalistiek. “Niet in de eerste plaats in de parlementaire journalistiek, maar bij de media in het algemeen. Met de veelheid aan media - we hebben ondertussen zes of zeven tv-zenders - is het spelen op incidenten toegenomen”, aldus Kok.

Met zijn woorden schaart de minister-president zich in het gezelschap van zijn voorganger Lubbers. Ook die hekelde de wijze waarop de journalistiek verslag deed van de gebeurtenissen in Den Haag. Lubbers had het in dit verband over “spelverruwing” van de kant van de media.

Volgens Kok heeft de door hem bekritiseerde ontwikkeling zijn weerslag op de samenleving. “De oppervlakkige waarnemingen en de korte termijn winnen het vaak van de structuur en het debat over de lange termijn. Dat is ook het beeld dat de burgers krijgen. Zo dreigt een proces van a-politisering van de samenleving”, aldus de premier.

In hetzelfde vraaggesprek laat Kok zich ook uit over de positie van het CDA. Volgens hem is het CDA bezig “op te krabbelen”. Kok juicht dit toe. “De christen-democratie is een onderdeel van de Nederlandse samenleving en het zou niet goed zijn als deze herkenbare politieke thuishaven voor de kiezers zou wegvallen.” In zijn veelbesproken Den Uyl-lezing van eind vorig jaar zei Kok nog dat de politieke strijd in de nabije toekomst zou gaan tussen de sociaal-democraten en liberalen. Wat opviel was dat hij toen de chisten-democraten helemaal niet noemde als factor van betekenis.