Ierse republiek bang voor Noordierse koe

LONDEN, 22 JULI. Dat de bewaking aan de grens tussen Ierland en Noord-Ierland drastisch is verscherpt, heeft met de opleving van het geweld in het Noorden niks te maken. De Ierse republiek is meer beducht voor Noordierse koeien dan voor Noordierse terroristen. In het kader van Operatie Matador zijn bij de grensovergangen achthonderd extra agenten gestationeerd om Ierland van de gekke koeien-ziekte te vrijwaren.

Britse koeien die mogelijk met die hersenverweking besmet zijn, moet kost wat kost - bijna 200.000 gulden per dag - de toegang worden belet.

Operatie Matador heeft volgens een woordvoerder van de Ierse boerenbond al geleid tot wilde achtervolgingen door akkers en weiden. Veel boeren in de grensstreek bezitten grondstukken die zich niks aantrekken van grensmarkeringen en ook niet door een afrastering zijn gescheiden.

Als koeien op zulke percelen van Noordiers naar Iers grondgebied grazen, lopen ze het gevaar door de Ierse politie in beslag te worden genomen om te worden vernietigd. Dat is al enkele keren gebeurd. In sommige gevallen konden de koeien door de boer worden gered door ze nog net op tijd terug te jagen naar het Britse deel van het weiland. Raymond McMahon, raadslid van Sinn Fein, de politieke vleugel van het verboden Ierse republikeinse leger, zegt dat veel landbouwers in de grensstreek letterlijk ziek worden van de zorg om hun vee.

In de jaren zeventig en beginjaren tachtig heeft de IRA tientallen miljoenen ponden verdiend met veesmokkel in het Iers-Noordierse grensgebied, dankbaar gebruik makend van subsidieregelingen van de Europese Unie. Britse invoer van Ierse varkens, graan en koeien werd gestimuleerd met royale premies. De auteur James Adams schrijft in zijn standaardwerk The Financing of Terror dat één en hetzelfde beest soms wel tien keer werd 'geïmporteerd'.

Smokkel is opnieuw bijzonder lonend sinds de Europese Unie eind maart een mondiaal exportverbod voor Brits rundvlees heeft afgekondigd. Koeien, ouder dan tweeënhalf jaar, zijn in Groot-Brittannië onverkoopbaar terwijl ze in Ierland nog altijd 700 tot 800 pond opbrengen.

De marktprijs voor kalveren ligt in het Zuiden vijf keer zo hoog als ten noorden van de grens.

    • Dick Wittenberg