Hezbollah en Israel wisselen aantal doden uit

TEL AVIV, 22 JULI. Israel en de moslim-extremistische Libanese beweging Hezbollah hebben gisteren de stoffelijke resten van in de strijd gedode Israelische militairen en Hezbollah-strijders uitgewisseld. Het zogeheten Zuidlibanese leger, een door Israel gesteunde militie, liet daarnaast 45 aanhangers van Hezbollah vrij in ruil voor de vrijlating van zeventien aanhangers van de militie.

De uitwisseling kwam mede tot stand na Duitse druk op Iran, dat Hezbollah steunt en grote invloed op de beweging heeft.

De stoffelijke resten van twee Israelische militairen werden gisteren met een toestel van het Duitse leger van de Libanese hoofdstad, Beiroet, naar een vliegveld van het leger in Israel overgebracht. Na ontvangst met militaire eer werden de kisten daar in een militair voertuig geschoven. De twee militairen werden tien jaar geleden door Hezbollah in Zuid-Libanon gevangenen genomen. In ruil voor de stoffelijke resten kreeg Hezbollah van Israel en het Zuidlibanese leger de lijken van 123 Hezbollah-strijders. De strijders waren de afgelopen jaren in gevechten met Israelische strijdkrachten gesneuveld.

De Israelische premier, Benjamin Netanyahu, noemde gisteren op een persconferentie deze uitwisseling van gevangenen en de overdracht van stoffelijke resten tussen zijn land en Hezbollah een “goede stap voorwaarts” en voorspelde meer van dergelijke stappen in de toekomst. Een Israelische navigator, Ron Arad, zou zich nog in Iraanse handen bevinden. Hezbollah zegt niet te weten waar Arad zich bevindt. Israel houdt nog twee uit Zuid-Libanon ontvoerde leiders van Hezbollah vast.

Netanyahu bedankte de Duitse bondskanselier Helmuth Kohl gisteren uitdrukkelijk voor zijn inspanningen - ondermeer een rechtstreeks telefoontje naar Teheran - die tot de uitwisseling van gisteren leidden en nodigde hem uit voor een bezoek aan Israel. Een datum voor het bezoek aan Israel moet nog worden vastgesteld. De minister van Defensie, Mordechai, sprak op de persconferentie ook een kort woord van dank tot Iran, Syrië en Libanon. Netanyahu zei gisteren dat “als Hezbollah zijn politiek wijzigt (dat wil zeggen de acties tegen de 'veiligheidszone' en Israel staakt) we onze politiek ook zullen wijzigen”. “Zo'n wijziging (door Hezbollah - red.) zal door ons ten zeerste worden verwelkomd”, voegde hij er aan toe.

    • Salomon Bouman