Euroscepticus Britse regering neemt ontslag

LONDEN, 22 JULI. De Britse staatssecretaris voor financiën David Heathcot-Amory heeft zijn ontslag aangeboden. Hij kan zich niet verenigen met het Europees beleid van de regering en wil zijn handen vrij hebben om campagne te kunnen voeren tegen Britse deelneming aan een Europese munt.

In een pamflet van de anti-Europese Brugge-groep dat morgen gepubliceerd wordt, waarschuwt de bewindsman dat Groot-Brittannië bijna ongemerkt de monetaire unie binnendrijft.

Het ontslag van de 47-jarige Heathcot-Amory die wordt beschouwd als politieke zwaargewicht, dwingt premier Major om zijn kabinet ingrijpender aan te passen dan in zijn bedoeling lag. In Groot-Brittannië is het gebruikelijk dat de premier zijn regering elk jaar voor het zomerreces eens stevig door elkaar schudt. Zwakke broeders worden verwijderd terwijl loyale parlementariërs op promotie mogen hopen. Die herschikking geldt als graadmeter voor de krachtsverhoudingen tussen de verschillende vleugels in de regerende partij.

Bij de laatste grote stoelendans voor de algemene verkiezingen had Major de rust in de partij willen bewaren door mutaties tot het tweede en derde echelon te beperken. Zijn belangrijkste taak leek om opvolgers te vinden voor staatssecretaris van Energiezaken Tim Eggar en staatssecretaris voor Transport Steve Norris. Beide bewindslieden willen na de huidige parlementsperiode hun carrières in het bedrijfsleven vervolgen.

Het ontslag van Heathcot-Armory komt voor Major ook ongelegen omdat hij de Conservatieve fractie nog onlangs opriep onderlinge vetes in de aanloop naar de verkiezingen te begraven. Major zei dat de verdeeldheid binnen de Tories, vooral als het gaat om Europa, de partij al meer dan genoeg heeft geschaad. Volgens Conservatieve parlementsleden is de afgelopen dagen zware druk uitgeoefend op Heathcot-Armory toch aan te blijven. Als beloning zou hem promotie in het vooruitzicht zijn gesteld.

De rechtervleugel van de Conservatieve partij heeft het ontslag verwelkomd als “een belangrijke politieke daad”. De anti-Europese tak onder leiding van oud-minister John Redwood wil in het Conservatieve verkiezingsmanifest de garantie dat het Verenigd Koninkrijk niet aan een monetaire unie meedoet. De regering heeft zo'n waarborg geweigerd. Het kabinet wil alle opties openhouden om nog op het laatste moment op economische gronden over een mogelijke toetreding te kunnen beslissen. De regering heeft wel beloofd dat ze een eventueel plan om deel te nemen in een referendum voorlegt aan het volk.

Ook binnen de Labourpartij bestaat over de Europese munt geen eensgezindheid. Meer dan vijftig Labourparlementariërs presenteren morgen een vlugschrift waarin ze een beroep doen op Labourleider Tony Blair om bij voorbaat van deelneming in een monetaire unie af te zien.