Colibacterie velt in Japan ruim 8.000 mensen

TOKIO, 22 JULI.De ziekteverwekkende bacterie E.coli O-157 heeft ruim achtduizend Japanners geveld en aan vier kinderen het leven gekost. Het ministerie van Gezondheid heeft gisteren de bevolking aangeraden geen rauw vlees meer te eten.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) noemde zaterdag de omvang van de besmetting met de E. Coli bacterie O-157 in Japan 'uitzonderlijk' vergeleken met eerdere besmettingen die vooral uit de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Argentinië bekend zijn. Het verband tussen de besmetting en het eten van rauw rundvlees is in de VS bekend als de hamburgerziekte.

De ruim achtduizend zieken in Japan zijn hoofdzakelijk kinderen. Het grootste aantal patiënten is tot nu toe gevallen in de stad Sakai in de provincie Osaka, 400 kilometer ten westen van Tokio. Gistermiddag stond het officiële aantal slachtoffers in Sakai op 6.288, van wie er 677 in ziekenhuizen zijn opgenomen. Twee meisjes zijn in coma geraakt en verkeren in levensgevaar. Vooral kinderen jonger dan vijf jaar lopen het risico van levensbedreigende complicaties bij de infectie.

E.coli is een bacterie die normaal in de menselijke darm voorkomt, maar dat geldt niet voor de variant O-157, die een ziekmakende gifstof afscheidt. Volwassenen krijgen meestal een lichte diarree. Bij kinderen kan ook een ernstige bloederige diarree ontstaan. Een klein aantal kinderen krijgt de nierziekte hemolytisch uremisch syndroom (HUS). De bloedvaatjes in de nieren worden dan aangetast. De filters in de nieren raken verstopt en de kinderen moeten tijdelijk nierdialyse ondergaan. In ernstige gevallen worden ook de hersenen aangetast, wat de dood kan veroorzaken.

De eerste zieken waren eind mei leerlingen van een lagere school in de stad Okayama, in het westen van Japan. De bron van besmetting waren volgens het ministerie van Gezondheid schoollunches, die in grote hoeveelheden centraal worden bereid.

Pagina 5: Gratis test inwoners van Sakai

In Sakai is echter nog geen bron vastgesteld. Het ministerie geeft voorlichting over het voorkomen van besmetting en voert in de stad gratis testen op besmetting uit voor een ieder die zich zorgen maakt. De kinderen van Sakai hoeven deze zomer geen vertier te zoeken in de zwembaden: wegens besmettingsgevaar zijn ze allemaal gesloten.

Onze redactie wetenschappen voegt hier aan toe: Epidemieën door E.coli O-157 blijven meestal tot kleine groepen mensen beperkt. In Nederland worden jaarlijks 30 tot 40 (meest) kinderen ziek door een O-157 besmetting, waarvan er 2 tot 4 overlijden. De aan de afdeling kindergeneeskunde van het Nijmeegse Academisch Ziekenhuis verbonden arts N. van de Kar promoveerde twee jaar geleden op de ziekteverschijnselen van O-157. Zij schat dat 85% van de ernstige patiënten met verstoorde nierfunctie uiteindelijk geheel herstelt. Vijf tot tien procent overlijdt, de anderen worden chronisch nierpatiënt.

Momenteel wordt in Nederland onderzocht of de besmetting van vlees plaats vindt via contact met koeienmest in slachthuizen. Ongeveer 1 procent van het Nederlandse rundvlees blijkt besmet met O-157. Als het vlees gaar wordt gegeten, levert dit geen gevaar op.

    • Hans van der Lugt