BUSINESS WEEK

Over hetzelfde onderwerp gaan twee reportages uit 'peesfabrieken' in Indonesië en Honduras, waar kleding en schoeisel wordt gemaakt van bekende merkartikelen als Nike en Reebok, en een hoofdcommentaar in het Amerikaanse blad Business Week.

Wereldwijd opererende concerns mogen, aldus het blad, hun ogen niet sluiten voor de arbeidsomstandigheden in de fabrieken waar hun produkten - en hun winsten - worden gemaakt. Doen ze dat wel, dan lopen ze een gerede kans het mikpunt te worden van acties van consumenten, die immers steeds beter geïnformeerd raken over de wijze waarop produkten worden vervaardigd en uit gewetenswroeging naar het machtige wapen van een kopersstaking kunnen grijpen. Multinationals zouden een voorbeeld moeten nemen aan pioniers als Levi Strauss en Gap. Deze bedrijven hebben lessen getrokken uit de ervaringen die ze hebben opgedaan met het systematisch ijken van de praktijken van hun onderaannemers in ontwikkelingslanden. Zo kunnen multinationals een grote bijdrage leveren aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en inkomens in arme landen. Natuurlijk zij er beperkingen, want de internationale concurrentie is hevig en de prijzen van kleding en schoeisel dalen al jaren. Maar het is goed wanneer ze hun onderaannemers dwingen aan bepaalde spelregels te respecteren.