Asean accepteert Laos en Cambodja in 1997 als leden

JAKARTA, 22 JULI. De zeven ministers van Buitenlandse Zaken van de Associatie van Zuidoostaziatische Naties (ASEAN) hebben hun jaarlijkse beraad gisteravond in Jakarta besloten met een voorzichtig geformuleerd slotcommuniqué van 55 punten. Daarin heten zij Birma welkom als waarnemer en accepteren zij het verzoek van Cambodja en Laos om in 1997 toe te treden als volwaardige leden.

Verder spreken de zeven hun “bezorgdheid” uit over de situatie in de Zuidchinese Zee en juichen zij het denkbeeld toe van een “regionale gedragscode” voor het betreffende zeegebied “ter bevordering van regionale stabiliteit en een beter begrip tussen landen met strijdige gebiedsaanspraken.”

Op dit moment omvat ASEAN Brunei, de Filippijnen, Indonesië, Maleisië, Singapore, Thailand en Vietnam. Als het aan de zeven ministers ligt, leven alle tien landen van Zuidoost-Azië voor het jaar 2000 “harmonieus onder één dak”.

Zij roepen alle kernwapenlanden op om hun handtekening te plaatsen onder het verdrag tot vestiging van een kernwapenvrije zone in Zuidoost-Azië, dat op 15 december 1995 werd ondertekend door alle tien regionale leiders. Tot dusverre hebben de vijf kernmogendheden geweigerd te tekenen omdat het verdrag hun juridische rechten en operationele mogelijkheden zou beperken. China, dat aanspraak maakt op de aan hulpbronnen rijke Spratly-archipel, wenst niet dat het verdrag zich uitstrekt tot het continentale plat en de exclusieve economische zones van de tien ondertekenaars. ASEAN doet een beroep op de vijf mogendheden om de onderhandelingen over een verdrag tot verbod van kernproeven in 1996 af te ronden.

De zeven ministers onderschrijven het besluit van de ASEAN-top, die in 1995 bijeenkwam in Bangkok, om in de handel tussen de lidstaten de aanvankelijk voor 2003 overeengekomen tarievenreductie voor een reeks produkten te vervroegen tot 2000.

Zij onderstrepen dat ASEAN zich zal “verzetten tegen pogingen om kwesties als corruptie en sociale clausules” te agenderen voor de komende ministersconferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in Singapore.