Vele maatregelen bepleit; Kabinet wil verdere groei concurrentie

DEN HAAG, 20 JULI. Het kabinet beraadt zich op maatregelen om concurrentie te bevorderen bij onder andere accountants, tandarten en fysiotherapeuten. Dit staat in voortgangsrapportage over de operatie marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit, die anderhalf jaar geleden van start ging.

Onderdeel van die operatie was ook de verruiming van de openingstijden van winkels. Minister Wijers van Economische Zaken en minister Sorgdrager van Justitie schrijven de Kamer dat ze de economische activiteit in ons land willen stimuleren door drempels weg te nemen voor mensen die een onderneming willen beginnen of die hun werkterrein willen uitbreiden.

De voortgangsrapportage is overwegend goed gevallen bij ondernemend Nederland, vooral waar het gaat om terugdringen van bureaucratie en “regelbrij”. MKB-Nederland, dat opkomt voor de belangen van de kleine(re) ondernemers en vrije beroepen, dringt in een reactie aan op goed overleg over de te nemen maatregelen met de betrokken marktpartijen. Ook vindt deze organisatie het nog te vroeg “om de grote trom te roeren over de behaalde successen”. Een woordvoerder van VNO-NCW vindt het een goede zaak dat de projecten “goed op stoom” zijn en dat het kabinet weer zeven nieuwe projecten op de rails zet.

In het verleden richtte het kabinet de pijlen al op notarissen, advocaten en taxichauffeurs. Nu worden - in wat genoemd wordt de derde tranche van de hele operatie - de erkenningsregels, de opleidings- en vestigingseisen op de korrel genomen van onder meer tandartsen en fysiotherapeuten.

De regelgeving van overheid en van partijen in de markt in de medische sector beperkt niet alleen de toetreding tot het beroep, maar kan ook leiden tot hoge prijzen en druk op de kwaliteit. Om de tarieven van de gezondheidszorg meer in verband te brengen met de werkelijke kosten moet worden onderzocht hoe de overgang van financiering door de overheid naar een vrijere financiering kan plaatsvinden.

Een werkgroep krijgt de opdracht de verordenende taak en bevoegdheid van de beroepsorganisaties van de accountants tegen het licht te houden. Ook zal worden onderzocht hoe marktwerking in de uitoefening van het beroep vangerechtsdeurwaarders kan worden bevorderd. Ook arbeidscontracten hebben de aandacht van de bewindslieden. Daarin wordt vaak een “concurrentiebeding” opgenomen, waardoor de werknemer na beëindiging van het dienstverband de (oude) werkgever geen concurrentie mag aandoen. Dat beperkt de mobiliteit op de arbeidsmarkt en de concurrentie tussen bedrijven, vindt het kabinet.

De ministers willen bovendien doorgaan met het beperken van allerlei administratieve rompslomp voor ondernemingen. Zo wordt gewerkt aan vereenvoudiging van de eisen die in meer dan 25 wetten worden gesteld aan allerlei produkten. (ANP)