Orwell

Het artikel over de samenwerking van Orwell met de Britse geheime dienst (11 juli), behoeft een nadere specificatie.

De dienst in kwestie was het Information Research Department (IRD) van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het IRD was een organisatie die in de periode 1947-1977 anti-communistisch propagandamateriaal liet vervaardigen en in andere landen distribueerde. Een pikant detail is dat de voor de Sovjetrussische geheime dienst werkzame Guy Burgess nog enige tijd heeft meegewerkt aan die distributie. Vele journalisten en schrijvers werkten in het geheim voor het IRD. Toch kan het IRD geen 'geheime dienst' worden genoemd in de betekenis die daaraan gewoonlijk wordt gegeven. Die kwalificatie is eerder van toepassing op MI6 (de Secret Intelligence Service, oftewel de inlichtingendienst voor het buitenland), ook ressorterend onder het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken.

    • F.A.C. Kluiters