Off-spin

In 'Angst voor de microfoon', NRC HANDELSBLAD 15 juli, heeft Frenk van der Linden het over “een baby als off-spin van een kortstondige vakantieliefde”.

Het woord off-spin bestaat echter niet. Spin-off wel, maar dat wordt niet bedoeld. Immers, een spin-off is een onverwacht, prettig bijverschijnsel of winstgevend bijprodukt van iets. Een baby is in dit verband eerder een side-effect, iets vervelends dat ongewenst is. Maar waarom moet in dit, overigens geestige, stukje eigenlijk zo nodig een Engels woord worden gebruikt?

    • Wim de Haan