Lotingssysteem

In de discussie die weer eens op gang is gekomen over ons unieke lotingssysteem voor de universitaire toelating is, zover ik kan zien, hoegenaamd geen aandacht besteed aan het feit dat, op 28 maart 1978, de toenmalige minister van onderwijs en wetenschappen, dr A. Pais, reeds een oprechte poging heeft gedaan om van deze folklore verlost te worden.

De toen door hem ingestelde Werkgroep Selectie, onder voorzitterschap van collega Wiegersma, heeft vervolgens een concreet voorstel gepresenteerd dat nog in juli bij de Staatsuitgeverij is verschenen. Ware dit voorstel gevolgd, dan had het probleem waar de Erasmus-universiteit nu mee zit zich niet voorgedaan, want dan was de betrokken studente zonder meer toegelaten.

Het lot van dit voorstel ten departemente is mij niet erg helder geworden. Van bevriende zijde is mij ooit gezegd dat men het daar eerst zodanig heeft gewijzigd dat zijn grondslag was weggevallen (de gebruikte term was 'verziekt'), en het vervolgens als politiek onhaalbaar heeft weggelegd.

De nu ingestelde commissie zou er goed aan doen vooral naar dit eerdere voorstel te kijken maar wel te beseffen wat er mee is gebeurd.

    • Dr. J. Gerritsen