Kosten van ziekenhuis lager door onderling concurreren

DEN HAAG, 20 JULI. Ziekenhuizen die met elkaar de concurreren kunnen doelmatiger gebruik maken van hun middelen. De kosten per medische verrichting kunnen daardoor omlaag. Ook kan marktwerking bijdragen aan het leveren van zorg op maat.

Dit concludeert de werkgroep Ziekenhuiszorg van het project Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW) in een rapport dat gisteren is aangeboden aan minister Borst (Volksgezondheid). In het rapport worden aanbevelingen gedaan om belemmering voor concurrentie weg te nemen. Marktwerking kan volgens de werkgroep succes hebben, als zorgverzekeraars zelf volledig risico gaan dragen voor de kosten waar ze invloed op kunnen uitoefenen. Dat is nu nog niet het geval en declareren ze alle kosten bij de kassen van Ziekenfondswet en AWBZ. Ook moeten er mogelijkheden komen om mededinging te handhaven. Volgens de werkgroep is concurrentie echter “geen doel op zichzelf”.

Het kabinet onderschrijft de aanbevelingen van de werkgroep. Borst werkt zelf al aan maatregelen om meer marktwerking mogelijk te maken. In 1998 worden de ziekenfondsen volledig risicodragend. Borst wijst erop dat in de ziekenhuiszorg nooit volledige marktwerking kan ontstaan. Een zekere sturing door de overheid blijft nodig voor de kwaliteit van zorg, solidariteit en toegankelijkheid. Ook moet de overheid Europees-rechtelijke verplichtingen kunnen nakomen en de omvang van de collectief gefinancierde kosten kunnen beïnvloeden.

Minister Borst gaat binnenkort een projectgroep instellen die zich buigt over de uitwerking van de aanbevelingen voor de korte en middellange termijn.