Indië-veteraan (2)

Het bericht in de krant van 12 juli, onder de kop 'Uitkering voor Indië-veteranen' riep bij mij de vraag op wie zoal tot die 'Indië-veteranen' wordt gerekend en wie niet. Ongetwijfeld zijn dit de Nederlanders die in de periode 1945-1950 hun militaire dienstplicht in het voormalige Nederlands-Indië hebben vervuld bij de Koninklijke Landmacht of bij de Koninklijke Marine.

Maar hoe zit het met al die Nederlanders die in dezelfde periode hun dienstplicht hebben vervuld, niet bij de KL of de KM, maar bij het KNIL? Worden zij ook als 'Indië-veteraan' aangemerkt, of zijn het alleen de Nederlanders die vanuit Nederland zijn 'uitgezonden' die daartoe worden gerekend? Een nadere precisering van de term 'Indië-veteraan' lijkt mij niet overbodig.

    • M. Maresch