Helft bevolking: loting onnodig

AMSTERDAM, 20 JULI. De helft van de Nederlandse bevolking vindt dat briljante scholieren zonder loting een plaats aan een universiteit moeten kunnen krijgen. Minder dan de helft (44 procent) vindt dat heel intelligente leerlingen gewoon aan de loting moeten deelnemen. Aanleiding voor dit NIPO-marktonderzoek was de poging van de Erasmus Universiteit in Rotterdam een briljante gymnasiaste zonder loting toe te laten tot de studie geneeskunde.