Grondspeculatie

Minister De Boer (VROM) is van mening dat de Wet voorkeursrecht gemeenten een instrument is om grondspeculatie met toekomstige woningbouwlocaties tegen te gaan (NRC HANDELSBLAD, 8 juli). “Gemeenten krijgen de mogelijkheid om bouwgrond als eerste te kopen, tegen de marktwaarde. Een agrariër die zijn cultuurgrond moet afstaan voor woningbouw, verdient daar aan.

Hij kan de grond echter niet meer aan ontwikkelaars, bouwers of speculanten verkopen die (misschien) meer bieden''.

Nu is echter een kenmerk van het begrip marktwaarde dat het tot stand komt op basis van vraag en aanbod. En wanneer er vragers in de markt zijn die meer bieden dan de gemeenten willen of kunnen bieden, dan vissen de gemeenten dus achter het net. De Wet voorkeursrecht is dan ook een tandeloos instrument. Tien jaar geleden, lang voordat de woningbouwlocaties door de overheid werden aangewezen, zou het een machtig wapen geweest kunnen zijn. Vandaag de dag zal er geen agrariër zijn die niet de waarde van zijn grond eerst in de markt zal toetsen, alvorens de grond aan de gemeente aan te bieden. En minister De Boer kan de agrariër niet tegenhouden.

    • Arne Bongenaar