Geluidhinder Schiphol

Wie verwacht je in een Commissie Geluidhinder Schiphol (CGS)? (NRC HANDELSBLAD 13juli). Objectieve individuen en/of vertegenwoordigers van onafhankelijke instanties toch? Wat te denken van de (on)partijdigheid van de KLM, Schiphol of Rijks Luchtvaart Dienst? Die hebben namelijk vertegenwoordigers in die commissie. Zou hier een verband kunnen liggen met de door de CGS gevolgde, belemmerende, procedure bij de klachtenopname?

Klagenden moeten namelijk naam en adres opgeven. In de praktijk blijkt nu dat veel mensen hun anonimiteit niet wensen prijs te geven en daarom niet bellen. Daarnaast leggen veel potentiële klagers, na een aantal keren bellen murw geworden, het moede hoofd in de schoot. Wat rest zijn 'slechts' de taaie volhouders. Dat is een zeldzaam slag. De CGS weet dat en introduceert de beladen betiteling: “harde klagerskern”, daarmee de ernst van de klachten bagatelliserend en in een adem een lans brekend voor voortgaande vernieling van onze levensomgeving.

    • Daan van den Wall Bake