Geluidhinder

DEN HAAG, 20 JULI. De gemeenten, en niet het Rijk of de provincies, moeten de strijd aanbinden met de geluidhinder. Dat voorstel heeft het ministerie van VROM gisteren gelanceerd.