Dutchbat 1914

Geen 'Karremans 2', aldus NRC HANDELSBLAD van 11 juli. In alle berichtgeving over de Balkan is het nooit opgerakeld, maar in de periode 1913/'14 was al sprake van een 'Dutchbat'. En wel in Albanië, dat tijdens de Balkanoorlog van 1912 Servische troepen op bezoek kreeg. In 1913 werd in Londen een vredesconferentie gehouden; een van de besluiten was in Albanië een koning (M'bret) te benoemen.

De keuze viel op Wilhelm von Wied, kleinzoon van prins Frederik van Oranje en dus directe familie van koningin Wilhelmina. Het was dus niet zo vreemd dat Nederland werd gevraagd een militaire delegatie te leveren voor de vorming van een militie (leger en politie) in dat roerige land.

Had drie jaar geleden de politiek iets kunnen opsteken van die ervaringen uit de periode 1913/'14? Zonder twijfel wel. Want de intriges waarover de toenmalige generaal De Veer in zijn ongepubliceerde, maar wel toegankelijke brieven heeft geschreven, moeten weinig hebben verschild van de intriges die men tachtig jaar later tegenkwam. Maar er is niet teruggekeken. Met als gevolg dat de beschuldigingen nu als strooigoed naar alle richtingen rondvliegen.

    • R.H. van Bergen