Basisvorming

Het is terecht dat Wallage en Ritzen het verwijt treft, dat zij een slechte vorm van basisvorming slecht hebben doorgevoerd. Is het echter terecht, dat Jacques Wallage in NRC HANDELSBLAD van 21 juni, verweten wordt de basisvorming als het ware bedacht te hebben als glijmiddel voor de oude Middenschool-gedachte? Mij dunkt van niet.

Hij vond iets op zijn bureau bij zijn aantreden. Uitvinden deed hij de basisvorming niet. Dat hij met een 70'er jaren ideologie - en een stukje politieke ijdelheid - daar 'eigen accenten' in ging stoppen, mag dan naar de inhoud slecht zijn geweest, het was wel authentiek vanuit zijn partij gezien. Eerder treft hier die delen van het CDA een verwijt, die tussen 1986 en 1989 met de VVD een verantwoorde invoering van het oorspronkelijk concept van de WRR verhinderden. Zelden heeft behoudzucht zozeer het tegengestelde bewerkt van wat het dacht na te streven.

    • P.G. Kroeger