VN aanvaarden plan Irak

NEW YORK, 19 JULI. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Boutros Boutros-Ghali, heeft gisteren het door Irak opgestelde plan voor de distributie van hulpgoederen krachtens de 'olie-voor-voedsel'-formule goedgekeurd.

Dat is in New York meegedeeld. De Verenigde Staten hadden bezwaar gemaakt tegen de eerste versie van het distributieplan, omdat die Irak in staat zou stellen in het kader van het VN-embargo verboden goederen te importeren, maar zijn uiteindelijk na amendering akkoord gegaan.

Irak en de VN bereikten eind mei overeenstemming over beperkte hervatting van de Iraakse olie-export voor - onder andere - de aankoop van levensmiddelen en medicijnen. Voor Irak daadwerkelijk olie kan gaan exporteren moet nu nog door de sanctiecommissie van de VN een reglement worden goedgekeurd voor de verkoop van olie en aankoop van hulpgoederen. Dat hangt op dit moment alleen nog af van de VS. Een nieuwe ruzie tussen Irak en de VN over de toegang van wapendeskundigen tot Iraakse installaties staat hier geheel buiten. (Reuter)