T. Rusting

T. Rusting wordt per 1 september benoemd tot bestuurslid van de automatiseerder CMG. Hij volgt G. Lucassen op, die om persoonlijke redenen vertrekt. Rusting is al sinds 1973 in dienst van CMG. H. Schaap volgt hem als directievoorzitter van CMG Nederland op.