Omroepen niet bang voor verlies monopolie

DEN HAAG/HILVERSUM, 19 JULI. De meeste Nederlandse omroepverenigingen zeggen vooralsnog geen ledenverlies te vrezen als uitgebreide programmagegevens ook elders beschikbaar zijn.

Zij reageren daarmee op de passages in de nieuwe ontwerp-mediawet van staatssecretaris A. Nuis, waarin een einde wordt gemaakt op het monopolie van de publieke omroepen op de publicatie van programmagegevens van diezelfde publieke omroep.

De omroepbladen hebben een oplage van meer dan 4,5 miljoen en bereiken tachtig procent van de Nederlandse huishoudens. Wie een abonnement op een gids heeft, is ook lid van de omroep. Volgens de commissie-Ververs, die de overheid heeft geadviseerd over de toekomst van de publieke omroep, moet die koppeling verdwijnen.

Bij de KRO wordt op termijn een domino-effect gevreesd. “Als het monopolie op de gegevens vervalt en er commerciële bladen op de markt komen, heeft dat natuurlijk een zuigende werking”, stelt een woordvoerder. “Door de koppeling van ledental en hoeveelheid zendtijd, kan dat gevolgen hebben voor de omroep.”

De KRO verwacht concurrentie van uitgevers die uitgebreide programmagegevens gaan verstrekken en van kabelexploitanten die zelf programma's mogen gaan aanbieden. “Onze mogelijkheden tot merchandising (verkoop) worden verruimd. Toch moeten we daarbij een hand op de rug houden. Een omroep mag bijvoorbeeld niet met een blad over sport op de markt komen, als er geen duidelijke lijn naar de programma's ligt.”

De meeste andere omroepen zijn minder somber. “Niets nieuws onder de zon”, constateert een woordvoerder van de VARA. “Gezien de verhouding van prijs en kwaliteit is er geen reden tot zorg. Een nieuwkomer op de markt moet het maar voor elkaar krijgen een concurrerend blad uit te brengen. Door die grote aantallen kunnen wij de prijs van de gids laag houden.”

Het kabinet vindt dat de omroepverenigingen en andere zendgemachtigden moeten toestaan dat de NOS de gegevens aan andere media verkoopt. Het wetsvoorstel dat het kabinet woensdag naar de Tweede Kamer stuurde, betekent in de praktijk dat een omroepvereniging de opname van uitgebreide programmagegevens in een tijdschrift of krant niet kan verhinderen als de NOS toestemming heeft verleend.

De NOS heeft het monopolie van de uitgebreide progammagegevens jarenlang met succes verdedigd. Uitgevers die met eigen omroepgidsen op de markt wilden komen, moesten het afleggen. In april 1992 deed de inmiddels opgeheven Krant op Zondag een laatste poging. (ANP)