Mr. P. Tuit

Mr. P. Tuit, thans adjunct-directeur werkzaam op de afdeling Concern Juridische Zaken van Aegon NV, wordt per 1 september benoemd tot secretaris van de Raad van Bestuur.

Voorts wordt G. van Dongen per gelijke datum benoemd tot hoofd van de afdeling Group Communications.