Kunststichting R'dam goeddeels ontmanteld

ROTTERDAM, 19 JULI.De Rotterdamse Kunststichting (RKS) wordt voor een groot deel ontmanteld. De personele staf wordt tot de helft gereduceerd en het aantal specialisten dat overblijft, krijgt een functie in een “generalistische denktank”, aldus H. Kombrink, wethouder van kunstzaken. Het gemeentelijk instituut adviseert, initieert en organiseert op alle terreinen van de kunst in Rotterdam.

Kunsthistoricus Robert de Haas, nu nog directeur van de Rijksdienst Beeldende Kunst in Den Haag (RBK), zal vanaf 1 oktober als nieuwe directeur van de RKS de lopende reorganisatie verder doorvoeren. In 1994 zegden de stafleden het vertrouwen in de toenmalige directeur A. de Jonge op, waarna een bestuurscrisis aanbrak die tot vorige week duurde.

Volgens plaatsvervangend directeur van de RKS P. van Agteren zal onder regie van De Haas het personeelsbestand worden teruggebracht van 30 naar 16 formatieplaatsen. Ook de overheadkosten moeten omlaag. “Met de personele bezuinigingsgelden van zo'n zes ton mag het eigen budget worden verruimd”, aldus Kombrink. Verder zal de RKS haar organiserende functie afstoten, “om aan de kritiek van belangenverstrengeling tegemoet te komen”, aldus Van Agteren. Zaal De Unie - nu nog geëxploiteerd door de RKS - wordt verzelfstandigd, evenals het multiculturele Dunya Festival en, waarschijnlijk, de stichting Air die onder andere de jaarlijkse Dag van de Architectuur organiseert.

De Rotterdamse Kunststichting, opgericht na de Tweede Wereldoorlog met als doel het culturele leven in de zwaargetroffen havenstad op te zetten, adviseert het gemeentebestuur op het gebied van cultuurbeleid. Daarbij subsidieert ze kunstenaars en instellingen, en organiseert ook nog eigen manifestaties en projecten. Niet alleen deze belangenverstrengelende functies, maar ook 'de desinteresse van de stafleden voor de stedelijke cultuur van Rotterdam' hebben deze stichting tot een van de meest bekritiseerde instellingen van de stad gemaakt.